mellunpuisto-1

Tulevaisuuden kaupunki on korttelin kokoinen – tällaista on elämä Mellunpuistossa

Tulevaisuuden asuminen suunnitellaan tänään. Helsingin Mellunmäkeen nousee uutta kaupunki- ja asumisajattelua edustava Mellunpuisto vuosikymmenen loppuun mennessä. Suunnitelmissa on vetovoimainen alue, jossa on mahdollista elää turvallista ja viihtyisää elämää positiivisesti omaleimaisessa kaupunginosassa.

Mellunpuiston valtteja ovat viihtyisät korttelipihat, kävelyetäisyydellä olevat palvelut, erinomaiset kulkuyhteydet, vehreä luonto ja virkistysalueet. Tulevaisuuden asumisen trendit ennakoivat, että asuminen muuttuu kylämäisemmäksi: ihmiset arvostavat yhä enemmän asumista yhteisöllisissä kortteleissa.

Millaista asuminen on vuonna 2030, ja miten asumisen trendit näkyvät Mellunpuistossa? Kysyimme asiaa Mellunpuiston kortteliprojektin suunnittelussa mukana olevilta asiantuntijoilta.

Avain Yhtiöt, projektipäällikkö Veli-Matti Heikkonen, Avain Yhtiöt:

”Mellunpuisto on tiivistävän asuinrakentamisen suunnannäyttäjä”

Suomen suurin purkavan täydennysrakentamisen hanke on hyvässä vauhdissa. Mellunmäessä on ollut kauan suunnitteilla korttelin uudistusprojekti. Kahden asunto-osakeyhtiön seitsemän 1960-luvun kerrostaloa puretaan, ja samoille tonteille nousee 16 modernista asuintalosta koostuva Mellunpuiston kortteli. Vanhojen talojen korjaaminen olisi tullut kalliiksi, eikä niitä olisi saatu energiatehokkaiksi ja esteettömiksi ilman massiivisia toimenpiteitä.

Kohti entistäkin elinvoimaisempaa asuinaluetta. Nyt purettavissa taloissa asuu muutama sata ihmistä, mutta uudessa Mellunpuistossa on tilaa jopa 1 500 asukkaalle. Rakentaminen käynnistyy kuluvan vuoden syksynä. Purkava täydennysrakentaminen tuo merkittävän lisän Helsingin seudun asuntotarjontaan. Väkimäärän kasvun myötä alueelle syntyy lisää yksityisiä ja julkisia palveluja.

Rakennamme yhdessä hiilineutraalia Helsinkiä. Mellunpuisto on suunnannäyttäjä ja hyvä esimerkki tiivistävästä asuinrakentamisesta, jossa ilmastovaikutukset on huomioitu. Suunnittelun keskiössä ovat monet ratkaisut, jotka pienentävät asumisen hiilijalanjälkeä. Tarkoituksena on hyödyntää muun muassa maalämpöä ja aurinkoenergiaa. Alueesta tulee osin energiaomavarainen. Ratkaisut edistävät samalla Helsingin kaupungin tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.

Korttelin sijainti lähellä metroasemaa on loistava. Siksi hanke kiinnosti myös Avain Yhtiöitä. Rakennamme kortteliin neljä energiatehokasta A-energialuokan taloa, joissa on yhteensä noin 200 vuokra-asuntoa. Tavoitteemme on rakentaa laadukkaasti ja niin, että asukkaat viihtyvät kodeissaan ja koko vehreässä korttelissa.

Mellunpuistossa tulevaisuuden asuminen keskittyy monimuotoisiin kotikortteleihin ja viihtyisiin yhteisiin tiloihin.

SATOn kohteiden pääsuunnittelija, arkkitehti Niko Mähönen ja vastaava rakennussuunnittelija, arkkitehti Matti Pirttimäki, Arco Architecture Company:

”Suunnittelemme viihtyisiä koteja, joissa itsekin haluaisimme asua”

Rakennamme elinvoimaista aluetta, joka kestää seuraaville sukupolville. SATO kantaa isona vuokranantajana vastuuta kestävästä rakentamisesta. Uusien asuntojen suunnittelussa huomioidaan energiatehokkuus, helppo huollettavuus, asumisen ympäristövaikutukset ja vuosikymmeniä kestävät rakennusratkaisut, sillä SATO rakennuttaa kohteita itselleen pitkällä aikajänteellä. Nykyajan asuntosuunnittelussa kiinnitetään huomiota muuntojoustavuuteen ja mahdollisuuteen yhdistellä asuntoja, jotta pystytään vastaamaan tulevaisuuden asumismieltymysten muutoksiin. Suunnittelemme koteja, joissa itsekin haluaisimme asua.

Asumisen megatrendinä korostuu kävely- ja pyöräilykaupunki. Mellunpuisto on hyvä esimerkki alueesta, jota kehitetään tiiviinä kaupunkimaisena ympäristönä ja joka on liikenneyhteyksiltään houkutteleva. Alue sijaitsee metroaseman ja suunnitteilla olevien Raide-Jokeri 2 -pikaraitiotien ja Vantaan ratikan varrella. Hanke tukee Helsingin kaupungin tavoitetta lisätä kestävää liikkumista.

Viihtyisillä, vehreillä ja kodikkailla pihoilla on mukava oleskella. Alue koostuu neljästä pienkorttelista, joiden sisällä levittäytyvät vehreät sisäpihat puineen ja istutuksineen. Mellunpuiston asukkaat voivat virkistäytyä yhteispihoilla, jotka ovat kaikkien talojen asukkaiden käytössä, tonttien rajoista piittaamatta. Toimivasta kokonaisuudesta vastaa yksi pihasuunnittelija. Kortteleihin nousee perheasuntoja sekä pienempiä ja suurempia asuntoja tasapainossa. Tämäkin vaikuttaa alueen fiilikseen.

Tulevaisuus tehdään yhdessä. Kehitämme aluetta asukkaita kuunnellen isolla porukalla, yhteisvoimin eri kumppaneiden ja kaupungin kanssa. Pohjana on kaavoitus ja aluesuunnitelma. Jos aiemmin on ollut tapana pysyä omalla tontilla, otamme nyt harppauksen aitoon yhteistyöhön. Yhdessä tekemisestä hyötyvät kaikki: luomme samalla uusia toimintatapoja, kuinka kehittää jatkossakin hyvää ja laadukasta asuinympäristöä kaikille kaupunkilaisille.

T2H:n kohteiden pääsuunnittelija, arkkitehti Anne Lehtinen, Arco Architecture Company:

”Kodista ja alueesta tulee tärkeämpi osa identiteettiä”

Asukkaat odottavat rahalleen vastinetta. Tulevaisuudessa ihmiset pohtivat kaikessa kuluttamisessaan entistä tarkemmin, saavatko rahalleen mahdollisimman hyvän vastineen – eli kodinostossa mahdollisimman hyvän asunnon. Tämä tarkoittaa eri ihmisille eri asioita: joku painottaa sijaintia, toinen asunnon kokoa. Mellunpuistossa hyvä sijainti ja asuntojen monipuolisuus kohtaavat erinomaisella tavalla. Alueelle tulee niin omistus-, osaomistus- kuin vuokra-asuntojakin.

Asumisen toiveet monipuolistuvat. Ihmisten elämäntyylit ja -tavat yksilöllistyvät, ja tämä heijastuu myös asumiseen. T2H painottaa vahvasti elinkaariajattelua, mutta myös asuntojen käytännöllisyyttä ja viihtyisyyttä. Kaikissa asunnoissamme on tavanomaista korkeammat huoneet, suuret ikkunat, avaraa yhteistilaa ja persoonallisia tilaratkaisuja, kuten joissakin asunnoissa parvi – asioita, jota asuntoon on käytännössä mahdoton enää myöhemmin lisätä. Kaikki asunnot ovat korkeinta A-energialuokkaa. Yksilöllisyys korostuu, ja kodista ja asuinalueesta tulee yhä tärkeämpi osa identiteettiä.

Monipaikkainen työ houkuttelee väljempään asumiseen. Hybridityömahdollistaa asumisen kauempana työpaikasta, ja tällöin lisätilan tarve nousee tärkeäksi kriteeriksi asunnon valinnassa. Kun kotona ollaan paljon, pihan ja asuinympäristön merkitys kasvavat. Mellunpuiston vehreille, mutta urbaaneille sisäpihoille tulee monipuolisesti kasvillisuutta ja isoja puita. Ne luovat tunnelmaa, tasaavat lämpötiloja, puhdistavat ilmaa ja viilentävät kesäkuumalla.

Mittava hanke luo uutta, hyvinvoivaa kaupunkialuetta. Yhteistyössä toteutettava uudistava täydennysrakentaminen parantaa koko Mellunmäen fyysistä asuinympäristöä, ilmettä ja palveluverkkoa sekä tuo lisää asukkaita hyvien, vähäpäästöisten liikenneyhteyksien ääreen. Tämän kaltaisella kaavoituksella ja uudisrakentamisella jo olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen edistetään hyvin Helsingin hiilineutraalisuustavoitteita.

Lakean kohteiden pääsuunnittelija, arkkitehti Lauri Salminen, Arkkitehtipalvelu:

”Ainutlaatuisessa kortteliprojektissa rakennetaan uudistuvaa Helsinkiä”

Monipuolisia koteja ja palveluita nykyaikaisessa uudiskorttelissa. On kiinnostavaa olla muiden toimijoiden kanssa toteuttamassa Suomen mittakaavassa isoa ja ainutlaatuista kortteliprojektia ja samalla rakentamassa uudistuvaa Helsinkiä. Laadukkaiden asuntojen lisäksi rakennuksiin tulee liiketiloja ja asukkaiden yhteistiloja. Alueelle rakennetaan myös koko korttelin yhteinen pysäköintilaitos sähköautojen latauspisteineen.

Tarjolla enemmän perheasuntoja. Huomionarvoista Lakean ensimmäisissä taloissa on, että suhteessa rakennettavista asunnoista suurempi osa on perheasuntoja kuin mitä kaupunkirakentamisessa on takavuosina totuttu näkemään. Lakea rakennuttaa ensin kaksi korkealaatuista, perheasuntovoittoista asuintaloa. Asukkaiden toiveissa ovat viime aikoina olleet etenkin tilavat kolmiot ja myös sitä suuremmat asunnot, mutta niitä ei ole ollut tarpeeksi tarjolla.

Asemakaava asettaa taloille korkeat kaupunkikuvalliset tavoitteet. Laadukkuus, pitkäikäisyys ja ekologisuus ovat arvoja, joihin Mellunpuiston rakentamisessa panostetaan. Modernien asuintalojen pääasiallisena rakennusmateriaalina on muurattu tiili, mikä on kestävä, komea ja huoltovapaa materiaali.

Ekologiset ratkaisut takaavat matalammat elinkaarikustannukset. Yksi tärkeimmistä ekologisista ratkaisuista on, että maalämpöä hyödynnetään koko korttelissa niin paljon kuin mahdollista. Niissä taloissa, joita ei liitetä maalämpöön, energiaomavaraisuutta kompensoidaan esimerkiksi aurinkopaneeleilla. Jos kuumat hellekesät yleistyvät tulevaisuudessa, maasta saa myös viilennystä, maaviileää, samalla tekniikalla kuin maalämpöä. Viherrakentamisessa nähdään kekseliäitä ratkaisuja: esimerkiksi hulevesiä hyödynnetään vehreiden yhteispihojen kasteluvetenä.

Mellunpuistoa toteuttavat yhteistyössä Avain Yhtiöt, SATO, T2H ja Lakea. Mellunpuiston hankekehittäjänä on toiminut A-Insinöörit.

Heräsikö sinulla kysymyksiä? Meiltä saat vastauksia.