Tulevaisuuden Mellunmäessä on monenlaista vetovoimaa

Mellunpuiston kortteli on uniikki esimerkki rohkeasta ratkaisusta, joka avaa tietä myös muille uudistavan täydennysrakentamisen hankkeille. Uusi kortteli nousee aivan Mellunmäen metroaseman viereen. Siitä onkin tulossa elävä, viihtyisä ja monimuotoinen kaupunkikortteli, joka sijoittuu erinomaisten joukkoliikenneyhteyksien äärelle täydentämään Mellunmäen keskustaa.

Mellunkylä, johon Mellunmäki kuuluu, on väkimäärältään Helsingin suurin kaupunginosa. Itä-Helsingissä sijaitsevaan kaupunginosaan kuuluvat myös Kivikko, Vesala, Kontula ja Kurkimäki. Koko Mellunkylässä asuu jo nyt keskikokoisen suomalaiskaupungin verran ihmisiä, ja kasvu jatkuu. Vuonna 2027 mellunkyläläisiä on arviolta yli 41 000.

Mellunpuisto antaa mallin täydennys­rakentamiselle

Mellunpuiston ainutlaatuinen kortteli rakentunee valmiiksi tämän vuosikymmenen aikana, mutta koko Mellunkylän kaupunkiuudistuksen aikajänne on 15 vuotta. Uudistukseen sisältyy sekä pitkän aikavälin suunnitelmia että nopeampia toimenpiteitä, kuten puistojen kunnostamista.

Tulevaisuudessa Mellunkylä ja sen osa-alueet, kuten Mellunpuisto, houkuttelevat ihmisiä erilaisissa elämänvaiheissa ja -tilanteissa – lapsiperheitä, nuoria ja ikäihmisiä.

”Näen tulevaisuudessa tässä kaupunginosassa monenlaista vetovoimaa. Joitakin ihmisiä puhuttelevat alueen kehittyvä keskus kerrostaloineen ja kulttuurielämä, toisia taas pientaloalueet ja ulkoliikuntamahdollisuudet”, kertoo Mellunkylän ja Vartiokylän alueen kehittämisen projektipäällikkö Ritva Tanner Helsingin kaupunginkansliasta.

Valmistuttuaan Mellunpuistosta tulee alue, joka tunnetaan laadukkaasta asumisesta, vehreistä puistoreiteistä, laajoista viheralueista, sujuvasta liikenteestä ja monipuolisista palveluista.

”Mellunpuisto on ensimmäinen käynnistyvä rakentamisen kokonaisuus Mellunmäen uudistuvan keskuksen tuntumassa. Laadukas ja monipuolinen asuntorakentaminen näyttää suuntaa alueen kehittymiselle ja kiinnostavuudelle jatkossakin.”

Mellunpuisto on kokoluokassaan Suomen mittavimpia uudistavan täydennysrakentamisen hankkeita.

”Rakentaminen tuottaa arvonnousua myös ympäristöönsä. Kun asukasmäärä kasvaa, syntyy lisää julkisia ja yksityisiä palveluja. Parhaimmillaan tämä uudistunut kaupunginosa parantaa mielikuvaa koko Itä-Helsingistä”, Tanner sanoo.

Kaupunginosa uudistuu yhteisvoimin

Koko Mellunkylän alueen kaupunkiuudistus aloitettiin vuonna 2020. Tavoitteena on elinvoimainen, viihtyisä ja turvallinen kaupunginosa, joka houkuttelee uusia asukkaita ja palvelee nykyisiä paremmin.

Uudistustyössä ovat mukana kaikki Helsingin kaupungin toimialat. Myös asukkaat osallistuvat suunnitteluun.

”Kartoitamme asukkaiden toiveita verkkokyselyillä ja asukastilaisuuksissa. Kuuntelemme tarkasti myös Vetoa ja Voimaa Mellunkylään -yhteistoimintaryhmän ajatuksia, jotta ymmärtäisimme paremmin mellunkyläläisten tarpeita”, Tanner kertoo.